01.07.2011.

PJESMA O SMRTI - Dobriša Cesarić

Doći će jesen bez uvelih grana, bez kiše, bez tuge,bez vina će doć. Gle, ona neće imati dana; imat' će samo jednu noć.
Crnu će zimu vrijeme nam dovuć, al snijeg te zime neće past, zemlju će sunce u proljeće povuć, al' ono neće sjat i cvast.
Sasvim k'o zima i ljeto će minut i godine prazne tako će teć, i sunce ti neće nikada sinut, ni riječi nećeš na to reć...


Noviji postovi |